Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a manažerské dovednosti (KPE / SVAK3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / SVAK3 - Řízení a manažerské dovednosti, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsahové zaměření přednášek1. Management, manažer.2. Manažerská etika - kodex manažera.3. Pravomoc, odpovědnost, kompetence manažera.4. Komunikace - krizová, zvládání krizí.5. Prezentace - zásady.6. Vyjednávání, tým, týmová spolupráce.7. Plánování - cíle.8. Vedení, motivace.9. Management změny.10. Time management.11. Interkulturní management.

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu Bezpečnostně-právní specializace má široké spektrum znalostí především z problematiky ochrany zdraví, života a majetku. Je schopen se orientovat v právním řádu České republiky a získané znalosti aplikovat v nejrůznějších oblastech a úrovních veřejné správy.

Literatura

CAJTHAMER, V., DĚDINA, J.:. Management a organizační chování. 2. přepracováné vydání. Praha: Grada, 2012. BLAŽEK, L.:. Management. Praha: Grada, 2011. DONELLY, J., H., GIBBSON, J., L., IVANCEVICH, J., M.:. Management. Praha: Grada, 2012. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I.:. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998, s. 46 - 289, 461 - 545. HURST, B.:. Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada, 1994. KHELEROVÁ, V.:. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995. PLAMÍNEK, J.:. Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: Argo, 1994.

Požadavky

Seminární práce.