Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová praxe (KPE / YPXVB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / YPXVB - Výběrová praxe, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tento předmět umožní studentovi stát se plnohodnotným členem týmu vybraného pracoviště. Student si sám určuje časový rámec praxe po dohodě se supervizorem a příslušným pracovníkem zařízení či organizace, ve které výběrovou praxi vykonává. Student se aktivně zapojí do přímé práce, zdokonalí se v sociálních a komunikačních dovednostech. Bude aplikovat teoretické poznatky, které získal v rámci studia. Aktivně se zapojí do všech činností, které mu budou během výkonu praxe svěřeny. Při přímé práci s klienty bude užívat správné metody práce s klientem.Student průběžně zaznamenává své aktivity a zjištění do svých studijních materiálů k praxi. Student je vázán mlčenlivostí. Aktivně přistupuje ke všem zadaným úkolům a snaží se o jejich maximální naplnění. Jakékoli nejasnosti či problémy řeší ihned se svým supervizorem.

Získané způsobilosti

Je schopen samostatné činnosti ve vztahu ke klientovi.

Literatura

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky, Společnost sociálních pracovníků ČR, 1994. Matoušek, O.:. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-502-8.Schmidbauer, W.:. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-312-9.Hawkins, P., Shohet, R.:. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9.

Požadavky

Reflexe.

Garant

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.