Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb.kap. z českých a sloven.dějin 20.st. (KSV / CSDB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / CSDB - Vyb.kap. z českých a sloven.dějin 20.st., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Změna obsahu vyhrazena1. Český a slovenský národ za první světové války, vznik Československa, první republika.2. Mnichovský diktát, nacistická okupace českých zemí.3. Slovenský fašistický stát.4. Osvobození Československa.5. Vývoj v letech 1945-1948.6. Únor 1948.7. Vznik a charakter komunistické diktatury.8. Reforma v r. 1968 a její potlačení, tzv. normalizace.9. Revoluce r. 1989, rozdělení Československa.10. Národnostní otázka ve vývoji Československa (národnostní situace u nás před vznikem ČSR, v ČSR vztah česko-slovenský a česko-německý).11. Otázky odsunu Němců.12. Židovská menšina a její osudy.13. Romský problém.14. Postavení ČR v sjednocující se Evropě.

Získané způsobilosti

základní překled o českých a slovenských dějinách 20. století

Literatura

Housková, H., Podlešák, J.:. České a slovenské dějiny v letech 1900-1989. PF JU Č. Budějovice 1994 (skripta 2 sv.). Hájek, M., Ryšánková, J. a kol.:. Svět a Československo ve 20. století. Praha, Horizont 1990. Čornej, P., Bělina, P., Pokorný, J. a kol.:. Dějiny zemí Koruny české I, II. Praha, Paseka 1992 (a dal. vyd.).

Požadavky

Zvládnutí látky přednášek, studium literatury, písemná práce.

Garant

PhDr. Jan Podlešák

Vyučující

PhDr. Jan Podlešák