Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 19. a 20. století (KSV / FDZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FDZ - Filozofie 19. a 20. století, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

ZMĚNA OBSAHU VYHRAZENA1. Od A. Comta k H. Bergsonovi 2. Od H. Bergsona k J.-P. Sartrovi, 3. Filosofie vědy, 4. Personalismus a E. Mounier, 5. Sociální filosofie, 6. Sartrův existencialismus, 7. A. Camus: absurdita a filosofie revolty, 8. J. A. Toynbee- filosofie dějin , 9. J. L. Monod- filosofie přírody, 10. C. Lévi-Strauss

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních filosofických směrech 19. a 20. století, kriticky interpretuje původní filosofický text.

Literatura

Blecha, I. Filosofie (základní problémy). Olomouc. 1994. Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie. Praha. 1994. Sobotka M., Moural, J. Dějiny novověké filosofie. Praha. 1991. Loewenstein, B.:. Projekt moderny. OIKOYMENH, Praha 1995. Rádl, E. Útěcha z filozofie. Praha. 1956.

Požadavky

Četba původního filosofického textu a jeho interpretace v semináři. Znalost povinné literatury.

Garant

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Vyučující

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.