Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie I (KSV / FI1S)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FI1S - Filozofie I, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Co je filosofie, 2. Filosofické otázky, 3. Rozdělení filosofie, 4. Filosofie a světový názor, 5. Mýtus, filosofie, náboženství, 6. Logika a teorie vědy, 7. Základní kategorie logiky 8. Filosofie bytí, 9. Metafyzika a ontologie, 10. Metoda a metodologie, 11. Doxa a epistémé, 12. Gnoseologie, 13. Pravda v dějinách filosofie.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních metodách a kategoriích filosofického myšlení, kriticky komentuje filosofické texty z dějin filosofie.

Literatura

Michálek, J.:. Co je filosofie? Oikúmené, Praha. 1995. Benyovszky, L. a kol.:. Filosofická propedeutika. 1. díl, Sofis, Praha 1998. Benyovszky, L. a kol.:. Filosofická propedeutika. 2. díl, Sofis, Praha 2001. Blecha, I.:. Filosofie (základní problémy). FIN, Olomouc. 1994. Störig, H.J.:. Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 2001. Heidegger, M.:. Co je metafyzika? OIKOYMENH, Praha 1993. Anzenbacher, A.:. Úvod do filosofie. Portál, Praha 2004. Jaspers, K.:. Úvod do filosofie. Univerzita Karlova, Praha 1991. Popelová, J.:. Zrození filosofie. Mladá fronta, Praha 1977.

Požadavky

Závěrečná práce

Garant

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Vyučující

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.Richard VLASÁK