Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie II (KSV / FI2S)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FI2S - Filozofie II, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Téma "člověk" v dějinách filosofie, 2. Filosofická antropologie, 3. Osobnosti filosofické antropologie, 4. Kulturní a sociální antropologie, 5. Filosofie jazyka, 6. Filosofie L. Wittgensteina, 7. Filosofie přírody, 8. Filosofie techniky, 9. Filosofie dějin, 10. Specifika současné filosofie

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních metodách a kategoriích filosofického myšlení, kriticky komentuje filosofické texty z dějin filosofie.

Literatura

Coreth, E.:. Co je člověk? Zvon, Praha 1994. Michálek, J.:. Co je filosofie? Oikúmené, Praha. 1995. Benyovszky, L. a kol.:. Filosofická propedeutika. 1. díl, Sofis, Praha 1998. Benyovszky, L. a kol.:. Filosofická propedeutika. 2. díl, Sofis, Praha 2001. Blecha, I.:. Filosofie (základní problémy). FIN, Olomouc. 1994. Kratochvíl, Z.:. Filosofie živé přírody. Herrmann a synové, Praha 1994. Wittgenstein, L.:. Tractatus logico-philosophicus. OIKOYMENH, Praha 1993. Heidegger, M.:. Co je metafyzika? OIKOYMENH, Praha 1993. Anzenbacher, A.:. Úvod do filosofie. Portál, Praha 2004. Jaspers, K.:. Úvod do filosofie. Univerzita Karlova, Praha 1991. Popelová, J.:. Zrození filosofie. Mladá fronta, Praha 1977.

Požadavky

Závěrečná práce

Garant

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan BrettPhDr. Helena Pavličíková, CSc.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.