Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KSV / FILP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FILP - Filozofie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

ZMĚNA OBSAHU VYHRAZENA1. Co je filosofie, 2. Filosofické otázky, 3. Rozdělení filosofie, 4. Filosofie a světový názor, 5. Mýtus, filosofie, náboženství, 6. Logika a teorie vědy, 7. Základní kategorie logiky 8. Filosofie bytí, 9. Metafyzika a ontologie, 10. Metoda a metodologie, 11. Doxa a epistémé, 12. Gnoseologie, 13. Pravda v dějinách filosofie.

Získané způsobilosti

Posluchači získají základní orientaci ve filosofickém pojmosloví, ve filosofických disciplínách a způsobech, jakými řeší své hlavní problémy.

Literatura

Blecha, I. Filosofie (základní problémy), FIN, Olomouc. 1994. Michálek, J. Co je filosofie? Oikúmené, Praha. 1995. Kol. autorů:. Filosofický slovník (Olomouc 1998). Störig, H. J. Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha. 1996. Anzenbacher, Arno:. Úvod do etiky. Anzenbacher, Arno:. Úvod do filosofie.

Požadavky

Závěrečná práce

Garant

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.