Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie II (KSV / FILZ2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FILZ2 - Filozofie II, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

ZMĚNA OBSAHU VYHRAZENA1. Téma "člověk" v dějinách filosofie, 2. Filosofická antropologie, 3. Osobnosti filosofické antropologie, 4. Kulturní a sociální antropologie, 5. Filosofie jazyka, 6. Filosofie L. Wittgensteina, 7. Filosofie přírody, 8. Filosofie techniky, 9. Filosofie dějin, 10. Specifika současné filosofie

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních metodách a kategoriích filosofického myšlení, kriticky komentuje filosofické texty z dějin filosofie.

Literatura

Michálek, J. Co je filosofie? Oikúmené, Praha. 1995. Blecha, I. Filosofie (základní problémy). FIN, Olomouc. 1994. Störig, H. J. Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha. 1996. Benyovszky, L.:. Filosofická propedeutika, 1. a 2. díl. Sofis, Praha. 2001. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha, 1991. Jaspers, K.:. Úvod do filosofie, Oikúmené, Praha 1996.

Požadavky

Závěrečná práce

Garant

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.