Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie osvícenství (KSV / FOSX)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FOSX - Filosofie osvícenství, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Co je osvícenství? Filosofické předpoklady osvícenství2. Kdo je "philosophe"?3. Encyklopedismus, encyklopedisté a Encyclopédie4. Kulturní relativismus a otázka lidské přirozenosti I.: Montesquieu5. Kulturní relativismus a otázka lidské přirozenosti II.: Diderot6. Otázka lidské přirozenosti a společenská kritika: Rousseau7. Osvícenský materialismus: La Mettrie8. Osvícenství a libertinismus: Sade9. Polite philosophy: Shaftesbury, Addison, Hume10. Adam Smith a jeho teorie mravních citů11. Edmund Burke a jeho pojednání o vznešenu12. Kant a osvícenství13. Moderní filosofická kritika osvícenství. Adorno, Horkheimer: Dialektika osvícenství14. Foucault: Co je osvícenství?

Získané způsobilosti

Uvedení do filosofie osvícenství.

Literatura

Locke, J.:. Esej lidském rozumu. Svoboda. Praha, 1984. Kant, Immanuel. Kritika soudnosti. Praha: Odeon, 1976. Rousseau, J. J.:. Rozpravy. Svoboda, Praha 1978. Diderot, Denis. Výbor z díla. Praha, 1989. Voltaire. Výbor z díla. Praha, 1989. Hume, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha, 1996. Cassirer, E.:. Die Philosophie der Aufklärung. Meiner, Hamburg 1998. Martin Fitzpatrick et al. (eds.). The Enlightenment World. London & New York, 2004.

Požadavky

Budou upřesněny v sylabu.

Garant

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.