Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie osvícenství (KSV / FOZB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FOZB - Filozofie osvícenství, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Změna obsahu vyhrazena1. Co je osvícenství?2. Předchůdci.3. Francouzské osvícenství I.4. Francouzské osvícenství II.5. Francouzské osvícenství III.6. Britské osvícenství I.7. Britské osvícenství II.8. Britské osvícenství III.9. Německé osvícenství I.10. Německé osvícenství II.11. Německé osvícenství III.12. Filozofická kritika osvícenství I.13. Filozofická kritika osvícenství II.14. Filozofická kritika osvícenství III.

Získané způsobilosti

Seznámení se s hlavními osobnosti evropského (britského, francouzského, německého) osvícenství.

Literatura

Locke, J.:. Esej lidském rozumu. Svoboda. Praha, 1984. Rousseau, J. J.:. Rozpravy. Svoboda, Praha 1978. Diderot, D.:. Výbor z díla. Svoboda, Praha 1989. Voltaire:. Výbor z díla. Svoboda, Praha 1989. Hume, D.:. Zkoumání lidského rozumu. Svoboda, Praha 1972. Kant:. Co je osvícenství? In: Filosofický časopis 1993. č. 3, s. 381. Cassirer, E.:. Die Philosophie der Aufklärung. Meiner, Hamburg 1998. Hof, Ulrich im:. Evropa a osvícenství. NLN, Praha 2001.

Požadavky

Znalost přednášek, aktivní účast na seminářích a odevzdání seminární práce.

Garant

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.