Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická propedeutika a logika I (KSV / FP1B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FP1B - Filozofická propedeutika a logika I, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Změna obsahu vyhrazena1. Co je filosofie, 2. Filosofické otázky, 3. Rozdělení filosofie, 4. Filosofie a světový názor, 5. Mýtus, filosofie, náboženství, 6. Logika a teorie vědy, 7. Základní kategorie logiky 8. Filosofie bytí, 9. Metafyzika a ontologie, 10. Metoda a metodologie, 11. Doxa a epistémé, 12. Gnoseologie, 13. Pravda v dějinách filosofie.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních metodách a kategoriích filosofického myšlení, kriticky komentuje filosofické texty z dějin filosofie.

Literatura

Michálek, J.:. Co je filosofie? OIKOYMENH, Praha 1995. Benyovszky, L. a kol.:. Filosofická propedeutika. 1. díl, Sofis, Praha 1998. Benyovszky, L. a kol.:. Filosofická propedeutika. 2. díl, Sofis, Praha 2001. Blecha, I.:. Filosofie. /Základní problémy/. FIN, Olomouc 2004. Heidegger, M.:. Co je metafyzika? OIKOYMENH, Praha 1993. Störig, H.-J. Malé dějiny filosofie. Praha, 2001. Anzenbacher, A.:. Úvod do filosofie. Portál, Praha 2004. Jaspers, K.:. Úvod do filosofie. Univerzita Karlova, Praha 1991. Popelová, J.:. Zrození filosofie. Mladá fronta, Praha 1977.

Požadavky

Vypracování seminární práce.

Garant

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Vyučující

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.