Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická propedeutika a logika II (KSV / FP2B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FP2B - Filozofická propedeutika a logika II, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Změna obsahu vyhrazena1. Téma "člověk" v dějinách filosofie, 2. Filosofická antropologie, 3. Osobnosti filosofické antropologie, 4. Kulturní a sociální antropologie, 5. Filosofie jazyka, 6. Filosofie L. Wittgensteina, 7. Filosofie přírody, 8. Filosofie techniky, 9. Filosofie dějin, 10. Specifika současné filosofie

Získané způsobilosti

Student kriticky hodnotí základní etapy vývoje filosofického myšlení, včetně historicko-kulturního kontextu.

Literatura

Benyovszky, L. a kol.:. Filosofická propedeutika. 1. díl, Sofis, Praha 1998. Benyovszky, L. a kol.:. Filosofická propedeutika. 2. díl, Sofis, Praha 2001. Anzenbacher, A.:. Úvod do filosofie. Portál, Praha 2004. Coreth, E.:. Co je člověk? Základy filosofické antropologie. Praha, Zvon 1994. Kratochvíl, Z.:. Filosofie živé přírody. Herrmann a synové, Praha 1994. Wittgenstein, L.:. Tractatus logico-philosophicus. OIKOYMENH, Praha 1993. Anzenbacher, A.:. Úvod do etiky. Zvon, Praha 1994.

Požadavky

Zpracování seminární práce na základě četby původního textu a jeho prezentace.

Garant

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Vyučující

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.