Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie současnosti (KSV / FSO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FSO - Filozofie současnosti, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

ZMĚNA OBSAHU VYHRAZENA1.Ortega y Gasset, J.: Vzpoura davů2.Arendtová, H.: Původ totalitarismu3.Canetti, E.: Masa a moc4.Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém5.Gehlen, A.: Duch ve světě techniky6.Camus, A.: Mýtus o Sisyfovi7.Marcuse, H.: Jednorozměrný člověk8.Barthes, R.: Mytologie9.Baudrillard, J.: Amerika.10.Lyotard, J.-F.: O postmodernismu11.Sloterdijk, P.: Na jedné lodi12.Welsch, W.: Estetické myšlení13.Searle, J.R.: Mysl, mozek, věda14.Prigogine, I., Stengers I.: Řád z chaosu

Získané způsobilosti

Seznámení se s vybranými problémy filozofie dvacátého století.

Literatura

Blecha, I. Filosofie (základní problémy). FIN, Olomouc. 1994. Barthes, R.:. Mytologie. Dokořán, Praha 2004. Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie. H+H, Praha. 1991. Ortega y Gasset, J.:. Vzpoura davů. Naše vojsko, Praha 1993. Blecha, I. Fenomenologie a existencionalismus. RUP, Olomouc. 1994. Marcuse, H.:. Jednorozměrný člověk. Naše vojsko, Praha 1991. Störig, H. J. Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha. 1996. Camus, A.:. Mýtus o Sisyfovi. Svoboda, Praha 1995.

Požadavky

Orientace v základech současné filosofie.

Garant

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Vyučující

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.