Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie I (KSV / FVKZ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FVKZ1 - Filozofie I, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

ZMĚNA OBSAHU VYHRAZENA1. Co je filosofie, 2. Filosofické otázky, 3. Rozdělení filosofie, 4. Filosofie a světový názor, 5. Mýtus, filosofie, náboženství, 6. Logika a teorie vědy, 7. Základní kategorie logiky 8. Filosofie bytí, 9. Metafyzika a ontologie, 10. Metoda a metodologie, 11. Doxa a epistémé, 12. Gnoseologie, 13. Pravda v dějinách filosofie.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních metodách a kategoriích filosofického myšlení, kriticky komentuje filosofické texty z dějin filosofie.

Literatura

Michálek, J. Co je filosofie? Oikúmené, Praha. 1995. Blecha, I. Filosofie (základní problémy). FIN, Olomouc. 1994. Störig, H. J. Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha. 1996. Benyovszky, L.:. Filosofická propedeutika, 1. a 2. díl. Sofis, Praha. 2001. Popelová, J.:. Zrození filozofie. Praha, 1977.

Požadavky

Závěrečná práce

Garant

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.Mgr. Jan Staněk, Ph.D.