Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a právo ve školství (KSV / RPSZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / RPSZ - Řízení a právo ve školství, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Informace o RVP a ŠVP.2.Tvorba ŠVP. RVP v praxi ? uplatnění, změny.3.Sestavení klíčových kompetencí po Ov.4.Kompetence učitele při ŠVP/RVP (do jaké míry je omezován). Poučení o sestavení tématického plánu. Důvod průřezových témat, jejich realizace.5.Rozdíl mezi Ov a Výchovou k občanství.6.Co obnáší ŠVP pro učitele Ov, jaké změny přináší?7.Bude výuka podle RVP ? ŠVP efektivnější a zábavnější?8.Jak vypadají alternativní metody výuky v RVP? Vztah učitele a žáka (žáka a učitele) při realizaci RVP - ŠVP. Řešení přechodu žáka na jinou školu (RVP - ŠVP).9.Možnosti řešení problematiky znalostí při přechodu ze školy na školu. Čerpání finančních prostředků. Informace o platovém systému ve školství.10.Rozdělení do platových tříd .Práva a povinnosti učitele (příklady z praxe). Práva žáků, která učitel musí respektovat.11.Pravomoci učitele. Pravomoci ředitele. Pravomoci učitele v oblasti řešení šikany. Práva a povinnosti žáků.12.Co znamená pojem řízení ve školství? Pracovní smlouva. Možnosti uplatnění na konkrétní škole (jak nejlépe postupovat?) Bezpečnost práce.13.Zodpovědnost za žáky Prevence sociálně patologických jevů .Organizace škol (financování, právní fungování škol). Individuální vzdělávání, hodnocení žáků.14.Závěr a hodnocení

Získané způsobilosti

Orientace v právním systému českého školství, pracovní právo, bezpečnost práce.

Literatura

Kopřiva, K. fritz. 1997. Solfronk, J.:. Pedagogické řízení školy, PFUK, Praha 1996. Scott, G. G.:. Průvodce náročnými pracovními vztahy. Portál, Praha 2006. Cangelosi, J.:. Strategie řízení třídy. Portál, Praha. 1994. RÝDL, K.:. Inovace školských systémů. Praha, ISV, 2003. Čáp, J.:. Psychologie výchovy a vyučování. Praha, UK, 1993. Schimunek .F.:. Slovní hodnocení žáka, Praha, Portál 1994. Fritz, H.:. Spokojeně v zaměstnání. Portál, Praha 2006.

Požadavky

Vypracování seminární práce.

Garant

Mgr. Martin Kvapil