Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motorika dítěte (KTS / MODP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTS / MODP - Motorika dítěte, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do studia předmětu. Teorie tělesných cvičení.2. Ontogeneze lidské motoriky.3. Periodizace lidského věku. Biologický a kalendářní věk.4. Vývoj motoriky v období dětství.5. Vývoj motoriky v období puberty a adolescence.6. Vývoj motoriky v období dospělosti a stáří.7. Komplex silových schopností - struktura, diagnostika.8. Komplex rychlostních schopností - struktura, diagnostika.9. Komplex vytrvalostních schopností - struktura, diagnostika.10. Komplex obratnostních schopností - struktura, diagnostika.11. Morfologické předpoklady jedince.12. Základní typologické školy13. Sportovní metrologie, statistika, normování, posuzovací škály.14. Standardizace testů, konstrukce testových baterií.

Získané způsobilosti

Praktické dovednosti z oblasti měření tělesného složení, typologie a motorického testování.

Literatura

Čelikovský, S. a kol. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu, Praha. 1990. Vobr, R. Antropomotorika.(výukový program). 2001. Riegrová,J., Ulbrichová. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Olomouc: VUP., 1998. Měkota,K., Novosad,J. Motorické schopnosti. Olomouc: FTK. 2005.

Požadavky

Teoretické znalosti a praktické dovednosti dané problematiky v rozsahu probrané látky a studijní literatury.

Garant

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.PhDr. Radek Vobr, Ph.D.