Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová tělesná výchova - plavání (KTS / PLV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTS / PLV - Výběrová tělesná výchova - plavání, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Seznámení s náplní výuky, zápočtovými požadavky. Kontrolní měření 100VZ2. Nácvik správné plavecké polohy na prsou, na znak, dýchání.3. Rozbor techniky a nácvik prsové (P) polohy a P kopu, dýchání4. Kondiční plavání5. Nácvik souhry P s důrazem na práci paží a dýchání6. Opakování, korekční cvičení. Startovní skok, P obrátka7. Rozbor techniky a nácvik kraulové (K) polohy a K kopu8. Nácvik souhry K , důraz na práci paží a dýchání9. Opakování, korekční cvičení10. Opakování obrátky, startovní skok11. Kondiční plavání12. Plavání pod vodou, prvkové plavání13. Prvkové plavání Z, P, K14. Plnění zápočtových požadavků

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu zvládá plavání plaveckými způsoby prsa, znak, kraul

Literatura

Bělková,T. Didaktika plavecké výuky. Praha: UK. ČECHOVSKÁ, I., MILER,T.:. Plavání. Praha: Grada, 2001. HOFER, Z. a kol.:. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum 2000. Giehrl, J., Hahn, M. (2000). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum. Hoch, M. Teorie a didaktika plavání, SPN, Praha. 1983.

Požadavky

Uplavat 200 m VZ, aktivní účast v hodinách.

Garant

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

Vyučující

Mgr. Martin BuchtelPhDr. Vlasta KURSOVÁ, Ph.D.doc. RNDr. Vladimír Psalman, Ph.D.Mgr. Tomáš TlustýPhDr. Radek Vobr, Ph.D.