Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz windsurfingu (KTS / VKW)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTS / VKW - Výběrový kurz windsurfingu, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Teorie: -historie windsurfingu-základy technologie windsurfingu-technika jízdy na windsurfingu-bezpečnost při vodních sportechPraxe: -příprava plováku, nácvik rovnováhy, zvednutí oplachtění a jeho nasazení do větru,rozjezd, řízení a ovládání plováku, základní manévry-jízda na mořských kajacích ve vlnách-způsoby dopomoci a záchrany při kanoistice a windsurfingu na moři-způsoby dopomoci a záchrany při vodních sportech na velkých vodních plochách ana moři

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu má teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti techniky a didaktiky windsurfingu a kanoistiky na klidné vodě.

Literatura

ŠTUMBAUER, J.,VOBR, R.:. Windsurfing. České Budějovice: Kopp, 2005, 136 s. BEZDÍČEK, J.:. Windsurfing. Praha: Votobia, 1999, 159 s. ISBN 80-85885-01-8. Jones,P. Windsurfing.Příprava - základy a technika jízdy. Bratislava,TIMY. 1996.

Požadavky

Aktivní účast v kurzu. Prokázání praktických dovedností a teoretických vědomostí z windsurfingu a kanoistiky na neproudící vodě.

Garant

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

Vyučující

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.