Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace podpory zdraví (KZV / MPZB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KZV / MPZB - Motivace podpory zdraví, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Úvod do tématu motivace, motivační činitele.2. Motivační proces.3. Frustrace, motivační konflikt.4. Základní typy motivace.5. Diagnostika.6. Pojem zdraví.7. Člověk jako biopsychosociální jednota.8. Kvalita života a podpora zdraví.9. Programy podpory zdraví - vývoj, podoby, úspěšnost.10. Motivace ke sportovnímu chování.11. Duševní zdraví a jeho podpora.12. Programy osobního rozvoje.13. Vývojový pohled na problematiku.14. Motivace ke zdraví u lidí nemocných a s postižením.Semináře:1. Poznání vlastní motivace.2. Problémové téma - autenticita v práci s motivací.3. Otázky a nejasnosti v problematice motivace.4. Příprava diagnostických nástrojů.5. Pojmová mapa - zdraví.6. Problémové téma - využití různých pojetí zdraví.7. Měření kvality života - dotazník SEIQL.8. Představení motivačního projektu pro specifickou cílovou skupinu.9. Představení motivačního projektu pro specifickou cílovou skupinu.10. Představení motivačního projektu pro specifickou cílovou skupinu.11. Zhodnocení práce na projektech, osobní změny.12. Rezervní seminář - dle potřeby studentů.13. Zhodnocení semináře.14. Opakovací hodina.Podmínky ke zkoušce: Vypracování projektu podpory zdraví na zadané téma - skupinová práce. Písemný test

Získané způsobilosti

Osvojení motivačních strategií v edukaci zdraví.

Literatura

Morgantown. W. V. Fitness Information Technology, Inc. Berger, B. G., Pargman, D., Weinberg, R. S. Foundations of Exercise Psychology. 2002. Pavelková, I. Motivace žáků k učení. Praha: PF UK, 2002. Hrabal, V. - Man, F. - Pavelková, I.:. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN, 1989. SIEGRIST, M. , BELZ, H.:. Klíčové kompetence. Praha: Portál, 2001. COAN, I.:. Optimální osobnost a duševní zdraví. Praha: Portál, 2001. KŘIVOHLAVÝ, J.:. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. KEBZA,J.:. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005.

Požadavky

Vypracování projektu podpory zdraví na zadané téma - skupinová práce. Písemný test

Garant

Mgr. Petra Vojtová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petra Vojtová, Ph.D.Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.