Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace podpory zdraví (KZV / MPZK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KZV / MPZK - Motivace podpory zdraví, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:Úvod do tématu motivace, motivační činitele.Motivační proces.Frustrace, motivační konflikt.Základní typy motivace.Diagnostika.Pojem zdraví.Člověk jako biopsychosociální jednota.Kvalita života a podpora zdraví.Programy podpory zdraví - vývoj, podoby, úspěšnost.Motivace ke sportovnímu chování.Duševní zdraví a jeho podpora.Programy osobního rozvoje.Vývojový pohled na problematiku.Motivace ke zdraví u lidí nemocných a s postižením.Semináře:Poznání vlastní motivace.Problémové téma - autenticita v práci s motivací.Otázky a nejasnosti v problematice motivace.Příprava diagnostických nástrojů.Pojmová mapa - zdraví.Problémové téma - využití různých pojetí zdraví.Měření kvality života - dotazník SEIQL.Představení motivačního projektu pro specifickou cílovou skupinu.Představení motivačního projektu pro specifickou cílovou skupinu.Představení motivačního projektu pro specifickou cílovou skupinu.Zhodnocení práce na projektech, osobní změny.Rezervní seminář - dle potřeby studentů.Zhodnocení semináře.Opakovací hodina.

Získané způsobilosti

Osvojení motivačních strategií v edukaci zdraví.

Literatura

Morgantown. W. V. Fitness Information Technology, Inc. Berger, B. G., Pargman, D., Weinberg, R. S. Foundations of Exercise Psychology. 2002. Pavelková, I. Motivace žáků k učení. Praha: PF UK, 2002. Hrabal, V. - Man, F. - Pavelková, I.:. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN, 1989.

Požadavky

Vypracování projektu podpory zdraví na zadané téma - skupinová práce. Písemný test

Vyučující

Mgr. Petra Vojtová, Ph.D.Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.