Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrové kondiční plavání (KZV / PLAV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KZV / PLAV - Výběrové kondiční plavání, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Kontrola plaveckých dovedností. Nácvik odrazu od stěny do splývání v poloze na prsou i na zádech. Plavecké dýchání a jeho rozvoj.2. Test plavecké kondice - Cooperův 12min.testOpakování splývání v obou polohách odrazem od stěny bazénu do splývání podhladinou a rytmické dýchání do vody. Průpravná cvičení pro startovní skok2. Didaktický postup nácviku polohy a práce dolních končetin plaveckého způsobu kraul s rytmickým dýcháním.Kondiční plavecký výcvik, individuelní zdokonalování. Korekční cvičení proodstraňování vyskytujících se chyby. Plavecký způsob prsa - kontrola techniky.4. Nácvik práce paží plaveckého způsobu kraul , rozvoj plaveckého dýchání. Kraul souhrabez dýchání na krátkou vzdálenostPlavecký způsob prsa - důraz na rytmické dýchání, korekce stylu5 . Plavecký způsob kraul - zdokonalování práce paží, prvkové plavání, souhra s důrazemna správný vdech a výdech, opakované úseky,prodlužování uplavané vzdálenostiPlavecký způsob prsa- korekční cvičení v prvkovém plavání, rozvoj kondičníchschopností. Nácvik startovního skoku z okraje bazénu.6. Kontrola: 200m - kontrolní měřeníPlavecký způsob znak - nácvik práce dolních končetin s důrazem na polohu a dýchání,obrátka. Zdokonalování plaveckého způsobu kraulPlavecký způsob prsa - korekce a kondiční plavání7. Plavecký způsob znak-nácvik práce paží, souhra8. Rozvoj rychlosti plav.zp. prsa9. Zdokonalování všech plaveckých způsobů. Potápění, plavání pod hladinou, rozvojorientace. Kondiční plavání10. Kontrola plaveckých dovedností - 200m vybraným plav.způsobem na časStartovní skok. Zdokonalování všech plaveckých způsobů formou štafetového plavání.11. Kondiční plavecký výcvik, individuelní zdokonalování12. Kondiční plavecký výcvik, individuelní zdokonalování13. Zápočet - 1.část14. Zápočet - 2.část

Získané způsobilosti

Student je schopen uplavat technicky správně 200m nonstop, získá základy dalších stylů, zná metodiku plavání.

Literatura

PRESILEROVÁ, T.:. Didaktika základního a zdokonalovacího plaveckého výcviku, SPN, Praha. 1983. RESEK, E., KUTNER, E.:. Jak se neutopit (učme se plavat hrou a vesele), Hanex, Olomouc. 1997. GIEHRL, J., HAHN, M.:. Plavání. České Budějovice: KOPP. 2005. Pravidla plavání a dálkové plavání 11/2005. http://plavani.cstv.cz/. SVOZIL, M.:. Soubor vybraných her a činností ve vodě, FTK Olomouc. 1997. HOFER, Z. a kol.:. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum. 2000. SVOZIL, Z.:. Učební postupy v plavání. Olomouc: FTK. 1997. HOCH, M.:. Učte děti plavat. Praha: Olympia. 1991.

Požadavky

75 % aktivní účast ve výuce, uplavat technicky správně 200m

Garant

Mgr. Michaela POSPÍŠILOVÁ

Vyučující

Mgr. Radim Kokeš, Ph.D.Mgr. Michaela POSPÍŠILOVÁ