Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molek. diag. metody v lék. genetice (KME / 084)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KME / 084 - Molek. diag. metody v lék. genetice, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah cvičení:Praktický kurz bude probíhat v rámci pracoviště laboratoře Genlabs s.r.o. lokalizované v areálu polikliniky Medipont v Českých Budějovicích. Praktická část se bude skládat z izolace DNA z periferní krve nebo stěru z bukální sliznice, metody PCR popř. restrikčního štěpení, elektroforetické detekce PCR produktu na agarózovém gelu, interpretace výsledků. V rámci teoretické části budou studentům vysvětleny principy molekulárně genetických diagnostických přístupů, jako jsou PCR ARMS, RFLP PCR, reverzní hybridizace, array CGH, SNP array, next generation sequencing a další vzhledem k rozvoji oboru molekulární biologie.

Literatura

Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf: "Základy lékařské genetiky" Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., a kol., Galén 2007, ISBN 978-80-7262-449-2. Hatina J. - Sykes B.: Lékařská genetika, Academia Praha 1999. Nussbaum R.L., McInnes R.R., Willard H.F.: Klinická genetika, Thompson and Thompson, 6. vydání, Triton 2004. Šmarda J. a kol.: Metody molekulární biologie, Nakladatelství MU Brno 2005.

Požadavky

Periodicita: předmět běží každý rok

Garant

Mgr. Dagmar Bystřická, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Dagmar Bystřická, Ph.D.