Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (UAI / 607)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UAI / 607 - Finanční management, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rámcové tématické okruhy:1. Vymezení základních pojmů v oblasti finančního řízení podniku.2. Vliv faktoru času ve finančních výpočtech.3. Zdroje pro finanční řízení ? účetní systém, účetní výkazy.4. Finanční strategie, krátkodobé a dlouhodobé plánování, rozpočty.5. Finanční analýza:* Analýza absolutních ukazatelů.* Analýza poměrových ukazatelů.* Analýza soustav ukazatelů, bankrotní a bonitní modely.6. Moderní přístupy hodnocení výkonnosti podniku, benchmarking, balanced scorecard, scoring a rating.7. Investiční činnost:* Identifikace kapitálových výdajů a příjmů.* Metody hodnocení investičních projektů.8. Analýza rizika.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí pokročilejším principům a vztahům v oblasti finančního řízení podniku.

Literatura

GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ J.: Finanční analýza a plánování podniku. Praha : Ekopress, 2009. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. KISLINGEROVÁ, E. a kol: Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9 . BREALEY, R. A., MYERS, S. C.: Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2008. ISBN 978-007-126327-6. SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2011. 152 s. ISBN 978-80-251-3386-6.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:- aktivní účast na cvičeních - min. 80 %. - úspěšné vypracování 1 testů - hranice splnění min. 60 %, jedná možná opravaPožadavky ke zkoušce:- složení ústní části zkoušky

Garant

Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.