Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molek. modelování v biol. a chem. vědách (UCH / 617)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UCH / 617 - Molek. modelování v biol. a chem. vědách, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah přednášek:1. Úvod do kvantové chemie: vlnová funkce, Schrődingerova rovnice a její aproximace, teorie chemické vazby2. Výpočetní metody kvantové chemie: ab initio metody, semiempirické metody, korelační metody3. Empirické metody počítačové chemie: silová pole, molekulová mechanika , běžně používané programy ve výpočetní chemii.4. Povrch potenciální energie, metody nalezení minim a tranzitních stavů5. Počítačové experimenty a simulace -molekulová dynamika, metoda Monte Carlo, výpočty statistických a termodynamických veličin, teoretická predikce spekter6. Molekulové interakce v biomolekulách, zahrnutí vlivu okolního prostředí v simulacíchObsah cvičení:1. Operační systém Unix (Linux), základní příkazy, textové editory2. Praktické aplikace kvantově chemických programů (GAUSSIAN) a programů pro počítačové simulace (AMBER, CHARMM)3. Počítačová grafika: sestavení molekuly na obrazovce počítače, možnosti vizualizace výsledků získaných počítačovým experimentem4. Strukturní databáze v chemii a biologii: Vyhledávání struktur, statistické metody, třídění a zpracování dat

Literatura

Young, D. Computational Chemistry, A Practical Guide for Applying Techniques to Real World Problems , John Wiley and Sons Ltd., England 2001. P. Atkins, J. de Paula. Fyzikální chemie, ČVUT Praha 2013. Leach, A.. Molecular Modelling: Principles and Applications, Pearson Education EMA, 2001. Slavíček, P. Ončák M., Šištík, P. Stručný úvod do teoretické a počítačové chemie, dostupné volně na old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Prirucka_TeorChem.pdf. Nebeda, I., Kolafa , J. Kotrla , M. Úvod do počítačových simulací , Karolinum 1998.

Požadavky

Periodicita: v každém akademickém roce.

Garant

doc. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D.Mgr. Michal Kutý, Ph.D.Mgr. David Řeha, Ph.D.doc. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D.Mgr. Michal Kutý, Ph.D.Mgr. David Řeha, Ph.D.