Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná teologická etika (KCHP / KVTE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCHP / KVTE - Všeobecná teologická etika, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1)Základní otázky (antropologické předpoklady, bezpodmínečná platnost etického požadavku...), 2) Svoboda, odpovědnost (pojetí svobody, lidská důstojnost...), 3) Kultura a kultury, lidská práva (čl. jako kulturní bytost, "světový étos"...), 4) Hodnoty, normy, 5-6) Starozákonní orientace jednání, 7-8) Novozákonní orientace jednání. 9) Základní postoje, ctnosti, 10) Svědomí, 11) Normy, 12) Vina a hřích, pokání, obrácení.

Získané způsobilosti

Student se orientuje ve fundamentálně etických otázkách křesťanské etiky.

Literatura

Život z víry. České Budějovice, 2005. ISBN 80-7040-809-X.Sokol, J. Pinc, Z. Antropologie a etika. Praha, 2003. ISBN 80-7254-372-5.Sokol, J. Etika, život, instituce. Praha, 2014. ISBN 978-80-7429-223-1.Rotter, H. Osoba a etika. Brno, 1997. ISBN 80-85959-18-6.Weber, H. Všeobecná morální teologie. Praha, 1998. ISBN 80-7021-292-6.Spaemann, R. Základní mravní pojmy a postoje. Praha, 1995. ISBN 80-205-0484-2.

Požadavky

Povinná četba a látka ke zkoušce: Život z víry, obsah přednášek, studium doporučené literatury.

Garant

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Vyučující

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.