Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná teologická etika 1 (KCHP / KVTE1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCHP / KVTE1 - Všeobecná teologická etika 1, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Uvedení do problematiky, 2-3) Základní otázky (antropologické předpoklady, bezpodmínečná platnost etického požadavku...), 4) Svoboda, odpovědnost (pojetí svobody, lidská důstojnost...), 5) Kultura a kultury, lidská práva (čl. jako kulturní bytost, "světový étos"...), 6) Hodnoty, normy, 7) Etika metodika, argumentace a zprostředkování, 8-9) Starozákonní orientace jednání, 10-11) Novozákonní orientace jednání.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních fundamentálně etických otázkách křesťanské etiky.

Literatura

Weber, H. Všeobecná morální teologie. Praha: Vyšehrad, 1998. Život z víry. České Budějovice, 2005. Sokol, J. Pinc, Z. Antropologie a etika. Praha: Triton, 2003. Tresmontant, C. Bible a antická tradice. Praha: Vyšehrad, 1970. Sokol, J. Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnu. null. Praha: Portál, 2004. ISBN null.Kohák, E. Člověk, dobro a zlo. Praha, 1993. Barton, J. Etika a Starý zákon. Jihlava: Mlýn, 2006. Ratzinger, J. Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7195-022-X.Trojan, J.S. Idea lidských práv v české duchovní tradici. Praha: Oikoymenh, 2002. Linville, D. M. Je vše dovoleno?. Praha: Návrat domů, 2003. Hanuš, J. Křesťanství a lidská práva. Vyšehrad CDK, 2002. Häring, B. Láska je víc než přikázání. Praha: Česká katolická charita, 1971. Rotter, H., Wirt, G. (Hrg.). Neues Lexikon christliche Moral. Innsbruck, 1990. Ricken, F. Obecná etika. Praha: OIKOYMENH, 1995. Rotter, H. Osoba a etika. Brno, 1997. Ratzinger, J. Pravda, hodnoty a moc. Brno: CDK, 1996. Kohák, E. Pražské přednášky. Vlašim, 1999. Thompson, M. Přehled etiky. Praha: Portál, 2004. Skoblík, J. Přehled křesťanské etiky. Praha, 1997. Komárková, B. Původ a význam lidských práv. Praha: SPN, 1990. Sokol, J. Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 1998. Küng, H. Světový étos pro politiku a hospodářství. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-327-2.Anzenbacher, A.:. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. Jan Pavel II. Veritatis splendor. Praha, 1994. Schnackenburg, R. Všechno zmůže, kdo věří. Kázání na hoře a Otčenáš. Praha: Vyšehrad, 1997.

Požadavky

Povinná četba a látka ke zkoušce: Život z víry, obsah přednášek. Studium doporučené literatury.Studijni materiály dostupné zde: http://home.tf.jcu.cz/~srajer/Vseobecna.teol.etika1.pdf

Garant

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Vyučující

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.