Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie přírody (KFI / FILP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FILP - Filosofie přírody, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy a teorie student získá na základě samostudia doporučené literatury.Přednášky (blokově) se budou soustřeďovat na vybrané otázky filosofie přírody z dějin filosofie, na kterých bude demonstrován filosofický přístup k jejich promýšlení a řešení.

Získané způsobilosti

Student získá orientaci v základních pojmech a problémech filosofie přírody. Dokáže rozlišit přístup ke světu z hlediska přírodně-filosofického a metafyzického, stejně jako dokáže rozlišit přístup přírodně-filosofický a přírodovědný. Získá přehled v základních filosofických otázkách týkajících se klasických témat filosofie přírody a seznámí se s hlavními teoriemi z hlediska dějin filosofie i z hlediska současných diskusí.

Literatura

Machula, T. Filosofie přírody. Praha, 2007. Kratochvíl, Z. Filosofie živé přírody. Praha, 1994.

Požadavky

1. Student musí znát základní informace o dané problematice - definici pojmů a jejich výskyt v dějinách myšlení 2. Student prokáže přiměřenou úroveň vlastního promyšlení problematiky a schopnost kritické diskuse na dané téma (tzn. nestačí pouze definovat několik pojmů z otázky!)Zkouškové otázky :1. Pojem přírody a přirozenosti2. Vztah filosofie přírody, metafyziky a přírodovědy3. Redukcionismus4. Monismus, mechanicismus a hylemorfismus5. Pojem kosmos, přirozený svět6. Život a duše7. Živé bytosti, poznatelnost života8. Individua a přírodní druhy, evoluce9. Kvantita, pohyb a změna10. Místo a prostor11. Definice času, vztah času a změny12. Kvality (primární a sekundární)13. Finalita v přírodě14. Realistické pojetí účinné příčinnosti15. Redukcionistické pojetí účinné příčinnosti

Garant

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Vyučující

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.