Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie umění (KFI / FUM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FUM - Filosofie umění, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Fenoménu umění náleží výsostné místo mezi klasickými tématy filosofické reflexe. Vývoj posledních dvou století dějin západního myšlení však ukazuje, že umění může být pro filosofii nejen tématem, nýbrž i významným zdrojem reinterpretace samotných základů filosofického diskurzu. V centru přednášky stojí výklad a diskuse nejvýznamnějších pasáží vybraných filosofických děl počínaje německou klasickou filosofií přelomu 18. a 19. století po současnost. Jmenovitě budou probírány myšlenky následujících autorů:1. Kant2. Hegel3. Schelling4. Schopenhauer5. Nietzsche6. Benjamin7. Adorno8. Gadamer9. Danto10. Lyotard11. Flusser12. Deleuze13. Welsch14. Barthes

Získané způsobilosti

Student je dobře obeznámen s probíranými problémovými okruhy a tématy, je schopen je srozumitelně představit a samostatným způsobem o nich diskutovat.

Literatura

Gadamer, H. G. Aktualita krásného. Praha, 2003. Deleuze, G., Guattari, F. Co je to filosofie?. Praha, 2001. Lyotard, J.-F. Čo malovať?. Bratislava, 2000. Benjamin, W.:. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon 1979. Adorno, T. Estetická teorie. Praha, 1997. Hegel, G. W. F.:. Estetika, Odeon, Praha 1966. Deleuze, G.:. Film 1. Obraz - pohyb. Praha, 2000. Deleuze, G.:. Film 2. Obraz v pohybu. Praha, 2000. Liessmann, K. P. Filosofie moderního umění. Olomouc, 2000. Schelling, F. W. J. Filozofia umenia. Bratislava, 2007. Schopenhauer, A. Génius, umění, láska, světec. Olomouc, 1994. Kant, I. Kritika soudnosti. Praha, 1995. Lyotard, J.-F.:. O postmodernismu. Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993. Barthes, R.:. Světlá komora. Poznámka k fotografii. Agite/Fra, Praha 2005. Flusser, V. Za filosofii fotografie. Praha, 1994. Nietzsche, F.:. Zrození tragédie, Alois Srdce, Praha 1923.

Požadavky

Přednášky jsou zakončeny zkouškou. Součástí zkoušky je hodnocení seminární práce.

Garant

Mgr. Petr Urban, Ph.D.