Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie náboženství (KFI / NFN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / NFN - Filosofie náboženství, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V první části se seznámí se základním rozvržením vztahu filosofie a náboženství (filosofické objasňování náboženství) a s dějinnými kořeny filosofie náboženství. Studenti budou seznámeni i s vývojovými etapami filosofie náboženství.Tématem druhé části je typologizace filosofie náboženství, tedy klasifikace soustav jevů a koncepcí, která umožňuje jejich systematické utřídění (uvedeme tři příklady moderní typologizace - A. Grabner-Haider, W. Dupré a R. Schaeffler). Schaefflerovu typologii probereme soustavněji (ontoteologický typ, transcendentální analýza subjektivity, fenomenologie náboženství, filosofie a teologie naděje a "lingvistický obrat" ve filosofii jazyka). V rámci dějinného pohledu bude představena i konfesijní filosofie náboženství.V další části se studenti seznámí s tradičními důkazy Boží existence na základě interpretace textů (ontologický, kosmologický, teleologický, mravní a z náboženské zkušenosti). V závěru kurzu budou ještě představeny filosofické teorie řešící problém zla.

Získané způsobilosti

Student je seznámen s disciplínou filosofie náboženství. Specifikuje jednotlivé filosofické problémy a je schopen o nich diskutovat.

Literatura

Sokol, J. Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnému. Ondok, Petr. Důkaz nebo hypotéza Boha. null. Trinitas, 1998. ISBN null.SOUKUP, E. Filosofie náboženství. PAVLINCOVÁ, H; HORYNA, B. Filosofie náboženství. Cole Peter. Filozofie náboženství. Praha Portál, 2003. Schaeffer, R. Filozofie náboženství. Praha Academia, 2003.

Požadavky

Zkouška je formou ústního pohovoru.

Garant

PhDr. Jan Samohýl, Th.D.

Vyučující

PhDr. Jan Samohýl, Th.D.