Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie pro děti: otázky ped. výzkumu (KPD / FDO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / FDO - Filosofie pro děti: otázky ped. výzkumu, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Základy vědecké práce- Současný stav výzkumu v oblasti Filozofie pro děti- Formulace a řešení vlastního výzkumného problému

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí/rozšíří:- znalost základních metod užívaných v pedagogickém výzkumu- znalost české a zahraniční literatury zaměřené na vybrané výzkumné problémy- znalosti a dovednosti potřebné pro řešení výzkumného úkolu (vyhledávání zdrojů, sestrojení výzkumného nástroje, formulace výzkumného problému, prezentace výsledků apod.)

Literatura

Švaříček, R. - Šeďová, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.Strauss, A. - Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.Lipman, M. - Sharp, A.M. Growing up with Philosophy. Temple University Press, 1978. ISBN 0-87722-118-9.Sharp, A.M. - Reed, R.F. (eds.). Studies in Philosophy for Children: Harry Stottlemeier´s Discovery. Philadelphia: Temple University Press, 1992. ISBN 0-87722-873-6.Reed, R.F. - Sharp, A.M. (eds.). Studies in Philosophy for Children: Pixie. Madrid: Ediciones de la Torre, 1996. ISBN 84-7960-146-9.LIPMAN, M. Thinking in Education. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01225-2.

Požadavky

Výuka probíhá formou přednášek společných pro všechny účastníky a individualizovaných seminárních konzultací; účast na přednáškách se doporučuje zejména studentům, kteří dokonale neovládají angličtinu a nemohou tedy dostupné materiály sami nastudovat (obsahem přednášek bude představení aktuálně řešených otázek na mezinárodní úrovni); nutnost účasti na seminářích ve výuce bude vyplývat z aktuálně řešených problémů, povinná míra účasti není stanovena. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace zpracovaného (dílčího) výzkumného úkolu v odpovídající kvalitě.Aktuální výběr statí základní literatury je k dispozici na www.tf.jcu.cz, Katedra pedagogiky, sekce: Výuka - Petr Bauman.

Garant

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.