Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie pro děti: průběžná praxe ZS (KPD / FDPP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / FDPP - Filosofie pro děti: průběžná praxe ZS, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Praxe zahrnuje nejméně 10 výstupů (setkání/hodin s dětmi) a dále pravidelná kolokvia s vyučujícím, v případě potřeby i individuální konzultace; součástí výuky je také diskusní činnost v rámci elektronického diskusního fóra

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí/zdokonalí:- dovednost uplatňovat filozofické a logické myšlení i v relativně stresové situaci- dovednost identifikovat filozofické otázky/problémy v obsahu dílčích vědeckých disciplín - dovednost nalézat spojnice mezi otázkami "ryze filozofickými" a obsahy dílčích vědeckých disciplín- dovednost smysluplně propojovat filozofické zkoumání s metodologií přírodních a humanitních věd- dovednost představit dětem probírané téma jako problém, kterým stojí za to se hlouběji zabývat- dovednost navodit ve třídě pozitivní pracovní atmosféru - dovednost usměrňovat a korigovat aktivitu vlastní tak, aby mohli aktivitu a s ní související odpovědnost za výsledek postupně přebírat sami žáci jako jednotlivci i třída (hledající společenství) jako celek- dovednost zasahovat do společného dialogu vhodným způsobem, zejména vhodně kladenými otázkami, které jej budou prohlubovat a nikoli manipulovat- dovednost vést žáky k jejich sebereflexi i konstruktivní reflexi práce celého hledajícího společenství- dovednost v užívání své pedagogické autority (jako autority procesuální, nikoli ideologické)- dovednost reflexe činnosti své i žáků- dovednost konstruktivně formulovat a obhájit své hodnotící soudy ve vztahu k vlastní práci i k hledajícímu společenství jako celku- dovednost pracovat s metodickými texty a jinými metodickými pomůckami, kterou studenti v průběhu praxe získají

Literatura

Sasseville, M. et al. La pratique de la philosophie avec les enfants. 2e éd. Québec: Les Presses de l Université Laval, 2000. ISBN 2-7637-7782-1.Sharp, A.M. - Splitter, L. Teaching for Better Thinking: The Classroom Community of Inquiry. ACER, 1995. ISBN 0-86431-143-5.Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.MACKŮ, R:. Web k podpoře výuky. Lipman, M. - Sharp, A.M. Ethical Inquiry: Instructional Manual to Accompany Lisa. IAPC, 1995. ISBN 0-8191-4785-0.Lipman, M. Harry Stottlemeier s Discovery. revised ed. IAPC, 1982. ISBN 0-916834-00-X.LIPMAN, M. Kio and Gus. IAPC, 1982. ISBN 0-916834-19-0.Lipman, M. Lisa. 2nd ed. IAPC, 1983. ISBN 0-916834-21-2.Lipman, M. - Sharp, A.M. Looking for meaning: Instructional Manual to Accompany Pixie. IAPC, 1982. ISBN 0-8191-3829-0.Sharp, A.M. Making Sense of My World: Instructional Manual to Accompany The Doll Hospital. ACER, 2000. ISBN 0-86431-321-7.Lipman, M. Philosophical Inquiry: Instructional Manual to Accompany Harry Stottlemeier s Discovery. revised ed. IAPC, 1984. ISBN 0-916834-12-3.LIPMAN, M. Pixie. IAPC, 1981. ISBN 0-916834-17-4.Sharp, A.M. The Doll Hospital. ACER, 2000. ISBN 0-86431-311-X.Lipman, M. - Sharp, A.M. Wondering At The World: Instructional Manual to Accompany Kio and Gus. IAPC, 1986. ISBN 0-8191-5471-7.

Požadavky

Praxe zahrnuje nejméně 10 výstupů vč. přípravy a zpětné vazby od školitele; pravidelné zprávy z praxe, účast na všech vypsaných kolokviích.

Garant

Mgr. Richard MACKŮ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Richard MACKŮ, Ph.D.