Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro děti: závěrečný int. kurz (KPD / FDZK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / FDZK - Filozofie pro děti: závěrečný int. kurz, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Teoretická část1. Základní principy tvorby motivačního didaktického textu (filosofického příběhu)2. Základní principy tvorby metodických opor (plány diskuse, cvičení, další aktivity)3. Místo filosofie v rámci ŠVP; vztah filosofie a ostatních disciplín4. Další témata dle potřeb a zájmu studentůPraktická cvičení1. Tvorba motivačního didaktického textu (filosofického příběhu) a metodických opor (plány diskuse, cvičení, další aktivity)2. Identifikace filosofických problémů v dílčích vzdělávacích oblastech/oborech (v běžně užívaných učebních textech)3. (Vedení) diskuse na vlastní téma a s pomocí vlastních didaktických materiálů4. Dále dle potřeb a zájmu studentů

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí/zdokonalí:- dovednost reflektovat svou vlastní práci i práci skupiny jako celku- znalosti a dovednosti u kterých se během programu ukázalo, že jejich rozvíjení vyžaduje větší pozornost- znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření/aktualizaci ŠVP (resp. VP školského zařízení) se zvláštním zřetelem na provázanost jednotlivých vzdělávacích oblastí a průřezových témat s formováním klíčových kompetencí; volbu vhodných motivačních didaktických textů a případných metodických opor; a případně vlastní transformaci vzdělávacího obsahu do podoby motivačního didaktického textu doprovázeného vhodnými metodickými pomůckami (soubory vhodných otázek podněcující diskusi, doplňková cvičení a aktivity apod.)

Literatura

SHARP, A. M. Chair de notre monde. Québec: Les Presses de L Université Laval, 2005. ISBN 2-7637-8161-6.LIPMAN, M. Kio and Gus. IAPC, 1982. ISBN 0-916834-19-0.Sasseville, M. et al. La pratique de la philosophie avec les enfants. 2e éd. Québec: Les Presses de l Université Laval, 2000. ISBN 2-7637-7782-1.GAGNON, M. - SASSEVILLE, M. Le fil de Romane. Québec: Les Presses de L Université Laval, 2005. ISBN ISBN 2-7637-8169-.LIPMAN, M. - SHARP, A. M. Looking for Meaning: Instructional Manual to Accompany Pixie. IAPC, 1982. ISBN 0-8191-3829-0.SHARP, A. M. Making Sense of My World: Instructional Manual to Accompany The Doll Hospital. ACER, 2000. ISBN 0-86431-321-7.SHARP, A. M. Nakeesha et Jesse. Québec: Les Presses de L Université Laval, 2005. ISBN 2-7637-8160-8.LIPMAN, M - SHARP, A. M. - OSCANYAN, F. Philosophy in the Classroom, 2nd ed. Temple University Press, 1980. ISBN 0-87722-183-9.LIPMAN, M. Pixie. IAPC, 1981. ISBN 0-916834-17-4.CÔTÉ, N. - SASSEVILLE, M. Romane. Québec: Les Presses de L Université Laval, 2005. ISBN 2-7637-8168-3.Sharp, A.M. - Splitter, L. Teaching for Better Thinking: The Classroom Community of Inquiry. ACER, 1995. ISBN 0-86431-143-5.SHARP, A. M. The Doll Hospital. ACER, 2000. ISBN 0-86431-311-X.LIPMAN, M. Thinking in Education. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01225-2.LIPMAN, M. - SHARP, A. M. Wondering At The World: Instructional Manual to Accompany Kio and Gus. IAPC, 1986. ISBN 0-8191-5471-7.

Požadavky

1) Domácí příprava před účastí na kurzu (četba vybraných statí z doporučené literatury)2) aktivní účast ve všech částech programu kurzu- pečlivá příprava a (spolu)vedení alespoň jednoho praktického cvičení- spolupráce na reflexi alespoň jednoho praktického cvičení- spolupráce na tvorbě motivačních didaktických textů

Garant

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.