Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické ot. ve výchově a vzdělávání (KPD / FVV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / FVV - Filozofické ot. ve výchově a vzdělávání, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah cvičení se odvíjí jednak od cílů předmětu, jednak od aktuální vstupní úrovně znalostí a dovedností studentů. Tematické zaměření cvičení bude vycházet z otázek studentů, které budou analyzovány, diskutovány a reflektovány.

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí tyto znalosti / dovednosti:- dovednost přemýšlet hlouběji a v širších souvislostech o filozofických otázkách výchovy a vzdělávání;- dovednost identifikovat v běžných pedagogických problémech problémy hlubší filozofické povahy, reflektovat pedagogickou praxi v kontextu obecnějších pedagogických/filozofických problémů;- dovednost účastnit se aktivně společného dialogu a respektovat základní principy dialogu;- znalost základů argumentace.

Literatura

Čítanka k základům argumentace a logiky. Schoenebeck von, H. Texty k postpedagogickému myšlení. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. ISBN 80-7194-224-3.Palouš, R. Čas výchovy, Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2.Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.

Požadavky

- Domácí příprava na semináře (povinná četba + další úkoly sloužící jako příprava pro práci na semináři).- Seznámení se se souborem textů uvádějícím do základů argumentace (viz literatura)- Aktivní účast na seminářích, max. povolená absence: 2x

Garant

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.