Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie pro děti: průběžná praxe ZS (KPD / KFDPP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / KFDPP - Filosofie pro děti: průběžná praxe ZS, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Praxe zahrnuje nejméně 10 výstupů vč. přípravy a zpětné vazby od školitele.

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí/zdokonalí:- dovednost uplatňovat filozofické a logické myšlení i v relativně stresové situaci- dovednost identifikovat filozofické otázky/problémy v obsahu dílčích vědeckých disciplín - dovednost nalézat spojnice mezi otázkami "ryze filozofickými" a obsahy dílčích vědeckých disciplín- dovednost smysluplně propojovat filozofické zkoumání s metodologií přírodních a humanitních věd- dovednost představit dětem probírané téma jako problém, kterým stojí za to se hlouběji zabývat- dovednost navodit ve třídě pozitivní pracovní atmosféru - dovednost usměrňovat a korigovat aktivitu vlastní tak, aby mohli aktivitu a s ní související odpovědnost za výsledek postupně přebírat sami žáci jako jednotlivci i třída (hledající společenství) jako celek- dovednost zasahovat do společného dialogu vhodným způsobem, zejména vhodně kladenými otázkami, které jej budou prohlubovat a nikoli manipulovat- dovednost vést žáky k jejich sebereflexi i konstruktivní reflexi práce celého hledajícího společenství- dovednost v užívání své pedagogické autority (jako autority procesuální, nikoli ideologické)- dovednost reflexe činnosti své i žáků- dovednost konstruktivně formulovat a obhájit své hodnotící soudy ve vztahu k vlastní práci i k hledajícímu společenství jako celku

Literatura

Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.Sasseville, M. et al. La pratique de la philosophie avec les enfants. 2e éd. Québec: Les Presses de l Université Laval, 2000. ISBN 2-7637-7782-1.Sharp, A.M. - Splitter, L. Teaching for Better Thinking: The Classroom Community of Inquiry. ACER, 1995. ISBN 0-86431-143-5.Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.http://vyuka.mucamaca.cz

Požadavky

Praxe zahrnuje nejméně 10 výstupů vč. přípravy a zpětné vazby od školitele, zprávu z praxe, účast na kolokviu. Místa praxí si studenti KS domlouvají samostatně.

Garant

Mgr. Richard MACKŮ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Richard MACKŮ, Ph.D.