Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro děti v teorii a praxi (KPD / KFDT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / KFDT - Filozofie pro děti v teorii a praxi, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Jedná se o 4-denní intenzívní kurz, celkem cca 35 vyučovacích hodin. Kurz sestává z:- prezentace teorie (cca 1/4),- praktického nácviku dovedností (cca 1/2),- reflexe praktických činností: propojení teorie s praxí (cca 1/4).V ak. roce 2015/16 proběhne kurz v budově Teologické fakulty, a to v těchto termínech:1. pátek 25.9. - pondělí 28.9. 20152. neděle 25.10. - středa 28.10. 20153. sobota 14.11. - úterý 17.11. 2015Studenti si volí jeden z těchto termínů (přihlašování na termín prostřednictvím IS STAG)

Získané způsobilosti

Studenti si absolvováním kurzu osvojí/prohloubí:1) dovednosti filozofického myšlení, tj.:- dovednost nacházet v dílčích vzdělávacích obsazích (a v neposlední řadě také ve zkušenosti vlastní i svých žáků) podstatné problémy/otázky včetně jejich vzájemných souvislostí a přesahů tak, aby tyto mohly být zobecněny jako východiska pro další/hlubší zkoumání;- dovednost nahlížet na svět kolem sebe / životní zkušenost svou i svých žáků / jednotlivé vzdělávací oblasti jako na fenomény nevšední, nesamozřejmé, hodné zájmu i zkoumání, tj. uznat hodnotu přístupu ke světu, který je (zejména mladším) dětem vlastní, a postupně si tento přístup znovu osvojit; - dovednost (na základě širšího studia dějin filosofického myšlení) uvědomovat si možné dílčí pohledy a stanoviska vztahující se k určitému problému i jejich oprávněnost, a to včetně jejich vzájemných souvislostí, analyzovat je, propojovat a tvořit z nich určité závěry a- postoj kritický vůči tendenci považovat vlastní pohled/závěr za jediný možný/správný/konečný.- dovednost logického úsudku (základní principy a pravidla formální a neformální logiky, platné a neplatné/nepřípustné argumenty/způsoby argumentace), reflexe a analýza vlastních myšlenkových postupů a procesů.2) základy dovedností vedení (facilitace) filosofického dialogu, tj. zejména:- usměrňovat a korigovat aktivitu vlastní tak, aby aktivitu a s ní související odpovědnost za výsledek mohlo převzít hledající společenství jako celek;- zasahovat do společného dialogu vhodným způsobem, zejména vhodně kladenými otázkami, které jej budou prohlubovat a nikoli manipulovat; - (jako jeden z členů hledajícího společenství) být vzorem při formulování hypotéz, argumentů, nalézání vztahů mezi dílčími obsahy a pohledy atd. a- reflektovat formování a růst třídy jako hledajícího společenství i procesy v něm probíhající: jak s ohledem na dimenzi sociální (spolupráce, vzájemný respekt atd.), tak ve vztahu k výsledkům (zejm. utváření a rozvoj kritického, tvůrčího a angažovaného myšlení).

Literatura

Lipman, M. - Sharp, A.M. Ethical Inquiry: Instructional Manual to Accompany Lisa. IAPC, 1995. ISBN 0-8191-4785-0.Lipman, M. Harry Stottlemeier s Discovery. revised ed. IAPC, 1982. ISBN 0-916834-00-X.LIPMAN, M. Kio and Gus. IAPC, 1982. ISBN 0-916834-19-0.Sasseville, M. et al. La pratique de la philosophie avec les enfants. 2e éd. Québec: Les Presses de l Université Laval, 2000. ISBN 2-7637-7782-1.Lipman, M. Lisa. 2nd ed. IAPC, 1983. ISBN 0-916834-21-2.Lipman, M. - Sharp, A.M. Looking for meaning: Instructional Manual to Accompany Pixie. IAPC, 1982. ISBN 0-8191-3829-0.LIPMAN, M. Pixie. IAPC, 1981. ISBN 0-916834-17-4.Sharp, A.M. The Doll Hospital. ACER, 2000. ISBN 0-86431-311-X.LIPMAN, M. Thinking in Education. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01225-2.Lipman, M. - Sharp, A.M. Wondering At The World: Instructional Manual to Accompany Kio and Gus. IAPC, 1986. ISBN 0-8191-5471-7.

Požadavky

Aktivní účast v kurzu (předpokládaný harmonogram 8:30 - 17:00):- četba povinné literatury- příprava a vedení diskuse- aktivní účast v praktických cvičeníchStudenti by měli rovněž počítat s úhradou 450,- Kč (pokrytí ceny studijních textů a drobného občerstvení; oběd a případné ubytování si účastníci zajišťují sami).V případě, že by některý student letos končil studium, potřeboval kurz absolvovat kvůli splnění bloku povinně volitelných předmětů, ale nevešel by se do stanovených termínů, je možné dohodnout náhradní způsob plnění požadavků.

Garant

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.