Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické ot. ve výchově a vzdělávání (KPD / KFVV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / KFVV - Filozofické ot. ve výchově a vzdělávání, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah cvičení se odvíjí jednak od cílů předmětu, jednak od aktuální vstupní úrovně znalostí a dovedností studentů. Tematické zaměření cvičení bude vycházet z otázek studentů, které budou analyzovány, diskutovány a reflektovány.

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí tyto znalosti / dovednosti:- dovednost přemýšlet hlouběji a v širších souvislostech o filozofických otázkách výchovy a vzdělávání;- dovednost identifikovat v běžných pedagogických problémech problémy hlubší filozofické povahy, reflektovat pedagogickou praxi v kontextu obecnějších pedagogických/filozofických problémů;- dovednost účastnit se aktivně společného dialogu a respektovat základní principy dialogu;- znalost základů argumentace.

Literatura

Čítanka k základům argumentace a logiky. Palouš, R. Čas výchovy, Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2.Schoenebeck von, H. Texty k postpedagogickému myšlení. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. ISBN 80-7194-224-3.Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.

Požadavky

A. Prostudovat soubor textů zaměřených na uvedení do základů argumentace a základních principů vedení dialogu (viz odkaz níže: Čítanka k základům argumentace a logiky).B. Zaregistrovat se na diskusní fórum k předmětu (http://forum.p4c.cz/), uživatelské jméno musí být plné jméno a příjmení pro snadnější identifikaci. V sekci "CZ5: Výuka na Jihočeské univerzitě" - "Filozofické otázky ve výchově a vzdělávání (KPD/FVV, KPD/KFVV)" si zvolit jedno z témat pro aktuální rok a zapojit se do diskuse (minimálně 10 diskusních příspěvků v jednom z témat; za zvláště cenné se považují otázky, které diskusi prohlubují). Tento bod musí být splněn nejpozději do 31.5. (diskuse ale může pokračovat i poté, budete-li mít zájem).C. Vypracovat seminární práci v podobě rozboru argumentace obsažené v diskusi, které jste se zúčastnili (v případě delší diskuse stačí vybraný úsek v délce alespoň 3 normostrany, tj. 4500 znaků bez mezer). Rozbor by měl obsahovat poukázání na teze, jejich zdůvodnění, vztah mezi premisami a závěry (co z čeho bylo vyvozováno apod.), případně upozornění na neplatné/nepřípustné argumenty (s popisem o jaký typ se jedná). Práce by měla být formátována jako text v tabulce o dvou sloupcích: do prvního sloupce zkopírujte text z diskuse a do druhého sloupce vepište své poznámky a komentáře, text případně můžete barevně zvýrazňovat apod. Vzhledem k tomu, že tento předmět slouží k prvnímu setkání se s problematikou argumentace, poznámky stačí velmi stručné. Měly by ale ukázat, že jste se - co vám síly stačily - seznámili s povinným studijním textem. Hodnocena nebude správnost nebo rozsah, ale relevance: tedy jestli se autor poznámek k diskusi skutečně vyjadřuje k argumentaci, jestli je z textu patrná "snaha dostat se pod povrch", něco se naučit (byť proniknout do základů argumentace a neformální logiky není jednoduché).Seminární práci zašlete na e-mail bauman@tf.jcu.cz nejpozději do 20.8.

Garant

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.