Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KPD / KŘLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / KŘLZ - Řízení lidských zdrojů, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

A. Úvod do problematiky, člověk jako pracovní síla, práce jako součást identity člověka.B. Základní pojmy HRM.C. Zaměstnanec jako zákazník.D. Řízení lidských zdrojů v kontextu činností organizace; kultura a identita organizace.E. Osobnost manažera, self-management.F. Osobnost zaměstnance, životní cyklus.G. Základy pracovního práva (shrnutí principů a východisek, podrobněji viz předmět Civilní právo I.H. Dobrovolnictví a dobrovolníci; Zákon o dobrovolnické službě.I. Strategie a plánování lidských zdrojů. Organizace a definice pracovních míst. Získávání a výběr zaměstnanců. Začleňování nových zaměstnanců do organizace. Outplacement.J. Leadership, budování týmů, partnerství, angažovanost a identifikace s organizací.K. Péče o zaměstnance, rozvoj lidských zdrojů.L. Řízení pracovní výkonnosti. Motivace. Hodnocení a odměňování.M. Syndrom vyhoření a jeho prevence.N. Problémy, konflikty a krizové situace.

Získané způsobilosti

Studenti si absolvováním předmětu osvojí:- základní znalosti z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů- dovednost nalézat souvislosti mezi obecnými principy managementu, HRM, a HRD

Literatura

HOLČÍK, J., KAŇOVÁ, P., PRUDIL, L.: Systém péče o zdraví a zdravotnictví: NCO NZO Brno. 2005. 186 s. ISBN 80-7013- 417-8. Praha: Management Press, 2001. Tošner, J.- Sozanská, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-514-8.Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0469-2.Drucker, P.F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-021-X.Bedrnová, E. - Nový, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-064-3.Krninská, R. Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta, 2002.

Požadavky

Absolvování testu

Garant

Ing. Jana Forejtová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jana Forejtová, Ph.D.