Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný přehled obecných dějin 1 (KTEO / KVPD1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTEO / KVPD1 - Všeobecný přehled obecných dějin 1, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V rámci předmětu jsou probírány tyto tématické okruhy:- Římská říše a její duchovní svět- Počátky křesťanství a jeho rozšiřování v rámci tehdejšího starověkého světa- Stěhování národů a jeho dopad na vývoj evropské kultury- Raně středověká Evropa a její duchovní obzory- Vývoj papežství a světské moci (Svatá říše římská, Francie, Anglie, české země) v 10.-13. století- Evropa ve 14. století- Evropa v 15.století

Získané způsobilosti

Student získá kompetence k tomu, aby byl schopen interpretovat problematiku tohoto předmětu.

Literatura

Johnson, P. Dějiny 20. století. Rozmluvy, Praha. 1991. Heer, F.:. Evropské duchovní dějiny. Praha, 2000. Malý, R. Humanisté nebo satanisté?. Praha, 1988. toletí. Volkogonov, D. Lenin, počátek teroru. Česná kniha komunismu I, II. Grajewski, A.: Rusko a kříž. Šindelář, B. Třicetiletá válka.

Požadavky

Přezkoušení znalostí na konci semestru, znalost základních pojmů, orientace v děj. souvislostech.

Garant

doc. ThDr. Rudolf SVOBODA, Th.D.

Vyučující

doc. ThDr. Rudolf SVOBODA, Th.D.