Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný úvod do Písma sv. (KTEO / KVÚPS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTEO / KVÚPS - Všeobecný úvod do Písma sv., Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Obecné informace, terminologie, jazyky...2) Dějiny starověkého Izraele3) Obsah jednotlivých knih a celků4) Dějiny textu SZ a NZ5) Dějiny kánonu SZ a NZ6) Dějiny exegeze ve starověku a středověku7) Starověké překlady8) Překlady Bible do češtiny9) Inspirace Písma10) Pravdivost Písma11) Interpretace

Získané způsobilosti

Student se bude po absolvování kurzu orientovat v základních okruzích biblických věd a bude připraven k dalšímu studiu Bible.

Literatura

Lemaire, A.:. Dějiny hebrejského národa. Praha. ERM., 1992. ISBN 80-901477-6-3.http://www.tf.jcu.cz/getfile/68b81c3667e415742. vatikánský koncil. Dei Verbum. 1990. Lohfink, N.:. Historický a kresťanský výklad Starého zákona". In LOHFINK, N., BRAULIK, G.Kde sú dnes proroci?. Katolické biblické dielo, 1997. ISBN 80-7165-078-1.Papežská biblická komise. Instrukce o historické pravdivosti evangelií. In FITZMEYR, Joseph A. Co říká Nový zákon o Kristu. Otázky a odpovědi. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000, str. 153-159, včetně komentáře. Lohfink, N.:. Neomylnosť Biblie". In LOHFINK, N., BRAULIK, G.Kde sú dnes proroci?. Katolické biblické dielo, 1997. ISBN 80-7165-078-1.Vlková G. I.:. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvo do Písma svatého. Univerzita Olomouc, 2004. ISBN 80-244-0786-8.

Požadavky

Kurz má svůj prostor na portálu Moodle, kde se nacházejí veškeré materiály, pokyny i plnění dílčích úkolů během semestru. Během semestru se student průběžně věnuje studiu jednotlivých témat, která představují obsah kurzu. V patřičných termínech musí také odpovídat na dílčí kontrolní otázky (Moodle). Na závěr kurzu student prokáže v písemném zápočtovém testu svou znalost dějin starověkého Izraele. Po úspěšném zvládnutí testu prokáže při ústní zkoušce znalosti ostatních probíraných témat, k čemuž mu slouží povinná literatura (skripta a jiná, viz seznam literatury) doplněná přednáškami nahranými v audio podobě (formát mp3). Tyto znalosti se ověřují na základě seznamu odborných termínů, kterým student musí při závěrečné ústní zkoušce rozumět a které musí být s to podrobně vysvětlit. Seznam je studentům pro lepší přípravu k dispozici od začátku semestru.

Garant

Mgr. Viktor Ber, Th.D.ThLic. Adam Mackerle, Th.D.

Vyučující

ThLic. Adam Mackerle, Th.D.