Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeob. círk. dějiny základní 2 (KTEO / NDZ2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTEO / NDZ2 - Všeob. círk. dějiny základní 2, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

katolicismus a protestantismus, osvícenství a Velké francouzské revoluce, liberalismus, socialismus, komunismus a nacismus.

Získané způsobilosti

Posluchač je schopen interpretovat základní otázky všeobecných církevních dějin od prvního do šestnáctého století.

Literatura

Malý, Radomír:. Církevní dějiny. Olomouc, Matice Cyrilometodějská. ISBN 81-73476-08.Kadlec, J. Dějiny katolické církve III. Olomouc: Univerzita Palackého - CMTF, 1993. Jedin, H. (ed.). Handbuch de Kirchengeschichte VI/2. Freiburg im Breisgau: Herder, 1985. ISBN 3-451-27100-1.Franzen, A.:. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992. ISBN 80-7113-119-9.

Požadavky

Přezkoušení znalostí na konci semestru, znalost základních pojmů, orientace v děj. souvislostech.

Garant

doc. ThDr. Rudolf SVOBODA, Th.D.

Vyučující

doc. ThDr. Rudolf SVOBODA, Th.D.