Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupní jazyková zkouška - Angličtina (OJA / JZKA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OJA / JZKA - Vstupní jazyková zkouška - Angličtina, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rozsah požadavků:Gramatika a sl. zásoba bude v rozsahu knihy Essential Grammar in Use - Raymond Murphy, Cambridge University Press 2000

Získané způsobilosti

JZKA by měla přimět studenty, kteří nejsou dostatečně jaz. vybaveni ze SŠ, aby si samostudiem či jinou formou osvojili dostatečné vstupní znalosti na úrovni min. Pre-Intermediate, které je podmínkou pro další absolvování jazykových kurzů na TF.

Literatura

MURPHY, R. Essential Grammar in Use. CUP, 1997. ISBN 978-0-521-67580-2.

Požadavky

Student, který získá v této Vstupní jaz. zkoušce ve formě písemného testu min. 70%, má právo si v rámci regulérní výuky zapsat předmět Angl. jazyk 1/2 (zkr. OJA/ANJ1-2). Ostatní studenti si musí chybějící znalosti doplnit.Známkování - 70-79% ... známka 3 80-89% ... známka 2 90-100% ...známka 1

Garant

Mgr. Michal Novotný

Vyučující

Mgr. Michal Novotný