Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupní jazyková zkouška - Španělština (OJA / JZKS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OJA / JZKS - Vstupní jazyková zkouška - Španělština, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rozsah požadavků - osobní zájmena; člen; zápor ve větě; tázací zájmena; přechylování; znalost přítomného času; vazba para + inf.; užití ser-estar-hay; budoucí čas (ir a + inf.); minulý čas dokonavý (pretérito perfecto simple / pretérito indefinido); tvary usted/ustedes; tázací zájmeno cuál; přivlastňovací zájmena nesamostatná; nepravidelná slovesa (ser, estar, ir, hacer, decir, tener, ver); rozkazovací způsob kladný příslovce muy-bastante-un poco-nada; třetí stupeň přídavných jmen; slovesa gustar, encantar, interesar.

Získané způsobilosti

Znalost gramatiky a slovní zásoby v daném rozsahu.

Literatura

Brožová, K. et al. Aventura 1. Plzeň: Klett, 2009. Králová, J. et al. Fiesta Nueva 1. Plzeň: Fraus., 2009. Prokopová, L. Španělština pro samouky. Praha: Leda., 2002. Castro, F. et al. Ven Nuevo 1. Madrid: Edelsa., 2009.

Požadavky

Student musí úspěšně získat min. 70% písemného testu, čímž prokáže dostatečnou základní znalost jazyka. To mu umožní si zapsat v rámci regulérní výuky předmět Španělský jazyk 1 (zkratka OJA/JSP1) a dále Španělský jazyk 2 (zkratka OJA/JSP2). Neúspěšní posluchači si musí chybějící znalosti doplnit.

Garant

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.