Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupní jazyková zkouška - Angličtina (OJA / KJZKA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OJA / KJZKA - Vstupní jazyková zkouška - Angličtina, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rozsah požadavků:Gramatika a sl. zásoba bude v rozsahu knihy Essential Grammar in Use - Raymond Murphy, Cambridge University Press nebo Angličtina pro samouky - L. Kollmannová, lekce 1-10.

Získané způsobilosti

KJZKA by měla přimět studenty, kteří nejsou dostatečně jaz. vybaveni ze SŠ, aby si samostudiem či jinou formou osvojili dostatečné vstupní znalosti na úrovni min. Pre-Intermediate, které je podmínkou pro další absolvování jazykových kurzů na TF.

Literatura

KOLLMANNOVÁ L. Angličtina pro samouky. LEDA, Praha, 1994. ISBN 80-85927-02-0.MURPHY, R. Essential Grammar in Use. CUP, 1997. ISBN 978-0-521-67580-2.

Požadavky

Požadavky budou v rozsahu knihy Essential Grammar in Use - Raymond Murphy nebo Angličtina pro samouky - L. Kollmannová, lekce 1-10; 1. Student, který získá méně než 50% nemá právo si v prvním roce studia zapsat další jaz. předměty. Musí si znalosti doplnit. 2. Student, který získá v této Vstupní jaz. zkoušce 50-69%, získává 2 kredity a má právo si zapsat následující jaz. předměty OJA/KANJ1 a OJA/KANJ2).3. Studenti, kteří získají nad 70% ve Vstupní jaz. zkoušce automaticky získávají i zápočet z předmětu Angl. jazyk 1 (zkr. OJA/KANJ1)Známkování - 50-59% ... známka 3 60-69% ... známka 2 70-100% ...známka 1

Garant

Mgr. Michal Novotný

Vyučující

Mgr. Michal Novotný