Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motorová paliva z biomasy (KAES / QMTBI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAES / QMTBI - Motorová paliva z biomasy, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rostlinné oleje, MEŘO, metylizované oleje. Výroba etanolu, butanolu a isobutanolu jako motorového paliva. Bioolej z rychlé pyrolýzy fytomasy. Plynná paliva ze zplynování biomasy. Fischer-Tropschovy syntézy a výroba skutečné náhražky nafty. Nízkotepelná a vysokotepelná karbonizace. Výroba pohonných látek hydrogenací. Výroba vodíku z vodního plynu konverzí. Katalytické krakování. Biorafinérie na principu termochemických procesů. Alkylace a polymerace alkenů. Pyrolýza, rychlá pyrolýza a biorafinérie založené na spojení s principem fermentace SYNGASu (vodního plynu). Princip gasifikace. Výroba SYNGASu a biologie. Vlastnosti produktů a jejich zpracování. Výroba vodního plynu. Methanace vodního plynu na CH4. Fischer-Tropschovy syntézy. Fermentace SYNGASu a produkce organických kyselin, alkoholů (a jejich derivátů) a produkce polyesterů. Produkty rychlé pyrolýzy. Fermentace biooleje. Enzymatická konverze biomasy k produkci paliv. Historický vývoj a dnešní stav poznání. Biokonverze k výrobě etanolu. Reformulovaný gazolin (uhlovodíky C4 - C12). Základ výroby motorových paliv. Syntéza z CO + H2. Mechanismus reakcí, katalyzátory, beztlaká syntéza plynu, syntéza a produkty syntézy, gasol (uhlovodíky C3 a C4), benzín, Dieselův olej, kondenzace reakčních produktů a výtěžky. Biodiesel transesterifikací glycerolipidů na metyl a etylestery mastných kyselin. Mikroskopické eukaryotické řasy (mikrořasy) jako surovina pro výrobu biodieselu

Literatura

Pokorný, Z. a kol.:. Bionafta ekologické alternativní palivo. Mze Praha, 1998, 43 s. Ethanol plant development handbook. BBI International, 4 th edition. 2003. Carter, D. M, Halla, J.:. How to make Biodiesel. LILI. 2005. 124 p. ISBN 13: 978-0954917104. .; Jevič, P., Šedivá, Z. (ed.): Motorová biopaliva a směsná paliva - současnost a perspektivy. VUZT Praha, 2006, 140 s., ISBN 80-86884-13-9. Motorová biopaliva a směsná paliva - současnost a perspektivy. VUZT Praha, 2006, 140 s., ISBN 80-86884-13-9. Ramey, D., Tian Yang, T.:. Production of Butyric Acid and Butanol from Biomass. Final Report for U.S.Department of Energy Morgantown, WV 2004, 103 p. Jevič, P., Šedivá, Z. (ed.):. Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot. VUZT Praha, 2008, 115 s., ISBN 978-80-86884-30-1. Sustainable Ethanol: Biofuels, Biorefineries, Cellulosic Biomass, Flex-fuel Vehicles, and Sustainable farmig for Energy Independence. Prairie Oak Publishing 2007. 196.P., ISBN-13: 978-0978629304. 2008 Cellulosic Ethanol - Biomass to Biofuels, Wood Chips, Stalks, Switchgrass, Plant Products, Feedstocks, Celulose Conversion Processes, Research Plants (CD-ROM). Progressive Management 2007, 17626 p., ISBN-13: 978 1422009291. Kamm, B., Gruber, P. R., Kamm, M. (editors):. Biorefineries - Industrial processes and Products. Status Quo and Future Directions. Vol.1. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. Kvas, Wienheim, Germany, ISBN-13: 978-3-527-31027-2, 2006, XXXIV + 441 p. Ethanol Producer magazine. Biodiesel magazine. Biomass magazine.? 2009 BBI International Media; 21st Century Biodiesel fuel Hnadling and Use Guidelines. Series on Renewable Energy, Biofuels, Bioenergy and Biobased Product (Ring Bound). Progresivemanagement. 2005. 249 p., ISBN-13: 978-1592484492.;. Promoting biofuels in Europe.Institute of \Petroleum London, 2008.

Garant

prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.