Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KKM / RILIZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKM / RILIZ - Řízení lidských zdrojů, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Pozice ŘLZ, managementu lidského potenciálu.2. Rozvoj v úrovních mikro-, mezo- a makroprostoru.3. Sociální, právní a organizační kontext.4. Strategie řízení lidských zdrojů v konkurenčním prostředí.5. Akceptace procesu globalizace a zapojení do EU.6. Personální management, role manažera.7. Personální management činnosti.8. Rozvoj pracovní síly a lidského potenciálu.9. Motivace a vedení týmů.10. Produktivita, náklady práce.11. Kvalita pracovního prostředí. Bezpečnost, zdraví.12. Mezinárodní dimenze ŘLZ.13. Kultura, klima, etika.14. Mezinárodní, evropský a světový trh práce.Cvičení:Případové studie.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí řízení lidských zdrojů a jsou schopni aplikaci

Literatura

MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Human resources management. Boston, 1997. ISBN 0-07-114901-5.Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0469-2.KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, Základy moderní personalistiky, 3. vyd. Management Press, Praha 2001. Armstrong, M.:. Personální management. Praha, Grada, 1999.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Seminární práce Požadavky ke zkoušce:Při zkoušce studenti prokáží znalost ŘLZ a využitelnost v praxi.

Garant

PhDr. Drahomíra Kušovádoc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Drahomíra Kušovádoc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.PhDr. Drahomíra Kušovádoc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.