Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finalizace a marketing farem. produktů (KKZP / FMP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKZP / FMP - Finalizace a marketing farem. produktů, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Zásady projektování malých zpracovatelských kapacit a vodní hospodářství ve zpracovatelských provozech. 2.Principy uchování vlastností zemědělských produktů.3.Finalizace zemědělských produktů ve vztahu k potravinářské legislativě. 4.Finalizace rostlinných produktů (obiloviny, luštěniny, olejniny, brambory, cukrovka, ovoce a zelenina) - zařízení, technologie a zpracování. 5.Finalizace fermentačních produktů (slad, pivo, víno, lihoviny, organické kyseliny a droždí) - zařízení, technologie a zpracování. 6.Finalizace živočišných produktů (mléko a mléčné výrobky) - zařízení, technologie a zpracování.7.Finalizace živočišných produktů (maso a masné výrobky) - zařízení, technologie a zpracování. 8.Finalizace živočišných produktů (med, ryby, vejce, drůbež a ostatní faremně chovaná zvířata) - zařízení, technologie a zpracování. 9.Základní pojmy a podstata marketingu, historie a současnost. 10.Marketingový mix (produkt, cena, distribuce a propagace). 11.Marketingová strategie a programy (sestavení marketingového plánu). 12.Charakteristika spotřebitelských trhů a spotřebitelského chování. 13.Marketingový informační systém - metody výzkumu trhu, dotazníky, analýzy, prezentace. 14. Aktuální trendy v marketingu.

Literatura

Pešek, M. Hodnocení jakosti, zpracování a zbožíznalství živočišných produktů. Část I a II. České Budějovice: Jihočeská univerzita 1997. České Budějovice, JU ZF, 1997. Pipek, P., Jirotková, D. Hodnocení jakosti, zpracování a zbožíznalství živočišných produktů. Část 3. Hodnocení a zpracování masa, drůbeže, vajec a ryb. České Budějovice, JU ZF, 2001. Juran, J. M., Gryna, F.M. Juran s quality handbook. New York, McGraw-Hill book company, 2000. Prugar, J. et al. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha, VÚPS, 2008. Nenadál, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha, Management Press, 2001. Doležalová, H. Zbožíznalství. Č. Budějovice: EF JU, 2008.

Garant

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Vyučující

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.Ing. Pavel Smetana, Ph.D.