Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KFE / AFILO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / AFILO - Filozofie, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky (14 lekcí):1. Co je bioetika? Vznik, historie a předmět bioetiky.2. Přehled jednotlivých tematických oblastí bioetiky.3. Základní metody a koncepce v bioetice.4. Etika výzkumu. Výzkum na lidském subjektu.5. Výzkum na zvířatech.6. Přístup k informacím a ochrana soukromí.7. Genové inženýrství (zásahy do genomu, GMO, genová terapie), patentovatelnost živých organismů.8. Prenatální a preimplantační diagnostika, genetický screening, genetické poradenství.9. Asistovaná reprodukce.10. Kmenové buňky a klonování.11. Nemoc jako fenomén.12. Zdraví: společenská a individuální hodnota.13. Smrt a umírání, asistované suicidum, euthanasie.14. Bioetika jako etika života.Semináře (sedm hodinových lekcí):1. Výklad pojmů péče, odpovědnost, úcta a znalost ve filozofickém pojetí. Služba jako výraz praktické filozofie.2. Mravní jednání a svědomí v dějinách filozofie. Důstojnost lidského života z filozofického aspektu.3. Výklad deklarace lidských práv. Utrpení člověka a příspěvek filozofie pro jeho zmírnění.4. Stáří a smrt jako filozofický problém. Etické filozofické systémy a jejich použití pro službu nemocným a osobám s postižením.5. Analýza práv pacientů a jejich filozofické zdůvodnění. Výchovné aspekty vyplývající z filozofické etiky.6. Názorová pluralita na život a svět a její hranice. Filozofické pojetí dobra a zla ve zdravotně sociální problematice.7. Filozofické pojetí kvality života. Vybraná současná filozofická témata se zaměřením na práci ve zdravotnictví a sociální oblasti.

Získané způsobilosti

Student je seznámen s evropským filozofickým myšlením, jeho představiteli a otázkami, které měly vliv na kvalitativní vývoj práce v oblasti zdravotnictví, na úroveń péče o pacienty a na humanizaci práce v sociální oblasti.

Literatura

Grondin, J. Úvod do hermeneutiky. Praha, 1997. Floss, Pavel. Architekti křesťanského středovékého vědění 1., Praha: Vyšehrad, 2004. Coreth, E. Co je člověk? Základy filosofické antropologie. null. Zvon, Praha, 1994. ISBN null.Gluchman, V.:. Člověk a morálka. Brno: Doplněk, 1997. Praha, 2006. Aries,P. Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000. Clarke, N. W. Osoba a bytí. Praha, 2007. Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha, Academia, 2001. Anzenbacher,A. Úvod do etiky. Zvon, Praha. 1994. Dolista, J., Vurm Vl. Vybrané kapitoly z bioetiky. ZSF JU České Budějovice, 2004. ISBN 80-7040-700-X.

Požadavky

Zájpočet a semestrální práce v rozsahu 8 stran.

Garant

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Vyučující

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.