Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická antropologie (KFE / FILAN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / FILAN - Filozofická antropologie, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Definice člověka a význam pojmu "osoba"2. Osoba jako nejvyšší uskutečnění bytí, Osoba jako sebe-vlastnictví,3. Osoba jako vztažné a komunikativní jsoucno, Osoba jako jsoucno transcendující samo sebe4. Člověk jako muž a žena5. Člověk v pohledu teleologického evolucionismu (Teilhard de Chardin), Člověk v pohledu (neo)darwinovského evolucionismu6. Evoluční etika a sociobiologie7. Tělesná existence8. Definice duše9. Vztah duše a těla10. Vznik tělesně-duševní jednoty11. Nesmrtelnost duše12. Analytická filosofie mysli13. Definice poznání a druhy poznání14. Vnější a vnitřní smysly, city15. Rozumové poznání16. Svobodná vůle

Získané způsobilosti

Student se bude orientovat v dějinách filozofie člověka, bude motivován k práci s lidmi nejen ve zdravotnických zařízeních, ale také v kulturních a mediálních.

Literatura

Habermas, J. Budoucnost lidské přirozenosti. Na cestě k liberální eugenice,, Filosofia, Praha 2003. Lévinas, E. Etika a nekonečno, Praha 1994. Buber, M. Já a ty, MF, Praha, 1969. Arendtová, H.:. Krize kultury. Praha Mladá fronta 1994. Guénon, R. Kříže moderního světa, Hermann a synové, Praha 2002. Budil, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1995. Gellner, E. Rozum a kultura, CDK, Barno 1999. Jaspers, K.:. Úvod do filosofie. Univerzita Karlova, Praha 1991.

Požadavky

Zápočet a semestrální práce v rozsahu 8 stran.

Garant

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Vyučující

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.