Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozof.zákl.etiky v profesi zdravotníka (KFE / NNFZE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / NNFZE - Filozof.zákl.etiky v profesi zdravotníka, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Etika v ošetřovatelství v historii. Etika lékařské péče. Etika ošetřovatelské péče.Ošetřovatelská péče a etika vzhledem k morální odpovědnosti pacienta v ošetřovatelské praxi.Informování pacienta. Práva pacientů, etika osobních práv. Povinnosti a práva lékařů. Zranitelnost jedince v péči o zdraví, informovaný souhlas u bolesti.Potrat. Eutanázie. Transplantace orgánů. Umělé oplodnění.Etika vědeckých výzkumů, pokusy na lidech. Problém pokusů na embryích, klonování a pokusů na zvířatech.Profesní etika pracovníků ve zdravotnictví a ve zdravotnickém vzdělávání. Lékařská přísaha.Vztah ošetřovatelských funkcí, poslání a umění. Změny v ošetřovatelské praxi, problém kompetencí. Motivace pro práci v ošetřovatelství. Problém nedostatku ošetřovatelského personálu. Problém společenského respektu a prestiže ošetřovatelské profese.Etický kodex v ošetřovatelství, etický kodex ICN. Legislativa týkající se ošetřovatelství. Týmová práce v ošetřovatelství. Lékařské etické standardy. Předsudky, diverzita, rovnost, tolerance, humanita, empatie, charita, intimita, multikulturalita.Rozvoj profesního sebepojetí studentů. Profesionální vzhled. Profesionální rozvoj. Každodenní strategie pro dosahování profesního uspokojení.Etická problematika péče o starší osoby. Týmová práce v ošetřovatelství. Hospicová péče.

Získané způsobilosti

Cílem vzdělávání v etice je, aby si studenti v ošetřovatelské profesi utvářeli morální charakter a chování. Ve své práci sestra musí být schopna řešit etické problémy na správně reagovat na všechny zúčastněné ve snaze nalézt to nejlepší řešení. Studenti si osvojí znalosti o ošetřovatelské teorii a praxi v souvislosti s právním rámcem a doporučeními EU, WHO a ICN. Národní a mezinárodní vyhlídky profese.

Literatura

Šimek, J., Špalek, V.:. Filosofické základy lékařské etiky. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0440-4.Anzanbacher, A.:. Úvod do filosofie. Praha, Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X.Šimek, J., Zamykalová, L., Mesanyová, M.:. Etika výzkumu a etické komise v České republice. Grada, Praha, 2012. Munzarová M.:. Lékařský výzkum a etika. Grada, Praha, 2005. ISBN 80-247-0924-4.Kohák, E.:. Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky. Slon, Praha, 2004. ISBN 80-86429-35-0.Haškovcová, H.:. Thanatologie, nauka o umírání a smrti. Galén, Praha, 2000. ISBN 80-7262-132-7.

Požadavky

Aktivní účast v seminářích. Účast na přednáškách. Plnění zadaných úkolů.

Garant

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Vyučující

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.