Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KFE / WKFIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / WKFIL - Filozofie, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.-2. Od mýtu k filosofii, filosofie staré Indie a filosofie staré Číny.3.-4. Hlavní periody řecké filosofie, Sokrates - Platón - Aristoteles.5.-6. Filosofie středověku, scholastika, fenomén kláštera a univerzity.7.-8. Filozofie renesance, R. Descartes (kartesianismus), filosofie v době baroka.8.-9. Filosofie osvícenství (Francie, Anglie, Německo).10.-11. I. Kant a německá klasická filosofie, filosofie 19. století.12.-13. Filosofie 20. století (důraz na filosofii existence a fenomenologii).14. Doba globalismu, postmoderny, postavení člověka v postindustriální a postoptimistické době (náboženství a postmoderna).

Získané způsobilosti

Osvojení si základních filosofických pojmů, orientace ve významných epochách a směrech filosofického myšlení jako předpoklad k žádoucímu chápání vztahů a souvislostí (interdisciplinární přesah). Schopnost reflexe filosofických problémů ve vztahu ke své profesi.

Literatura

Jankovský, J. Etika pro pomáhající profese. Triton Praha, 2003. ISBN 80-7254-329-6.BRUGGER, W. Filozofický slovník. Praha: Naše vojsko, 1994. FEARB, N. Jak a o čem přemýšlejí filozofové. Praha: PORTÁL, 2004. STÖROG, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha: ZVON, 1996. Halík, T. Prolínání světů: ze života světových náboženství. Gaarder, J.:. Sofiin svět. Anzenbacher, A.:. Úvod do filosofie. Praha, Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X.Halík, T. Vzýván i nevzýván. Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. NLN, Praha, 2004.

Požadavky

Ke kolokviu je nutno úspěšně absolvovat písemný test (viz tématické okruhy) a rozhovor.

Vyučující

PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.